Disclaimer

Door de website van Comfortbags te openen en te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende bepalingen en voorwaarden:

  1. Comfortbags onderhoudt, in dit verband ook namens (een deel van) zijn gelieerde ondernemingen, deze website als een service aan haar klanten en de internetgemeenschap. Hoewel Comfortbags er alles aan doet om de juistheid van de informatie op de Comfortbags-website te waarborgen, wordt de informatie op deze website aangeboden zonder enige verklaring of garantie. Comfortbags of een van haar dochterondernemingen is in geen geval aansprakelijk in verband met kennelijke (typ) fouten. Comfortbags garandeert niet dat de website of de servers die deze website beschikbaar stellen, vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.
  2. Comfortbags behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder kennisgeving wijzigingen en / of updates aan te brengen met betrekking tot de informatie op deze website
  3. De Comfortbags-website kan links bevatten die u naar andere websites leiden. Comfortbags biedt dergelijke links uitsluitend voor uw gemak, en de opname van een link naar dergelijke websites betekent niet dat Comfortbags de inhoud van dergelijke sites onderschrijft.
  4. Comfortbags is vrij om zonder enige compensatie alle ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die zijn opgenomen in de communicatie en het materiaal dat het ontvangt, voor welk doel dan ook, inclusief het ontwikkelen, produceren en verkopen van producten.
  5. De website biedt toegang tot de wereldwijde productselectie van Comfortbags en kan daarom verwijzingen of kruisverwijzingen naar specifieke Comfortbags-producten en -services bevatten die niet (gemakkelijk) beschikbaar zijn in een bepaald land. Een dergelijke verwijzing betekent niet dat Comfortbags van plan is dergelijke producten of diensten in een bepaald land te verkopen.
  6. Deze disclaimer en alle andere inhoud van deze website worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.